Tuesday, 21 January 2014

More news about the Silk Road Exhibition Hermitage Amsterdam (in Dutch)

Leidse archeologen betrokken bij Zijderoute-tentoonstelling Hermitage

Tentoonstelling

Vanaf 1 maart 2014 staat de Hermitage Amsterdam geheel en al in het teken van de lang verdwenen beschavingen langs de legendarische Zijderoute. Tot en met 5 september 2014 worden op de grote tentoonstelling Expeditie Zijderoute, Schatten uit de Hermitageruim 250 objecten getoond, als muurschilderingen, boeddha’s en talrijke kostbaarheden van zijde, zilver, glas, goud en terracotta. De unieke objecten werden in de negentiende en twintigste eeuw opgegraven door Russische expedities en zijn nooit eerder in West-Europa te zien geweest.
Boddhisattva, leerling van Boeddha. Dunhuang, China, 8ste–9de eeuw © State Hermitage Museum, St Petersburg.

Symposium

Ter gelegenheid van de tentoonstelling wordt in samenwerking met de Universiteit van Leiden op 16-17 mei 2014 het tweedaagse symposium The Silk Road: Trade, People & Social Networks (ca. 400-1400 AD) georganiseerd. Diverse vooraanstaande deskundigen uit binnen- en buitenland zullen zowel in Amsterdam als in Leiden hun licht doen schijnen op tal van aspecten van de Zijderoute, zoals materiële cultuur, globalisering en de verhoudingen tussen Oost en West in de Middeleeuwen.
Verantwoordelijk voor de organisatie van het symposium zijn: Birgit Boelens & Vincent Boele (Hermitage Amsterdam), Joanita Vroom & Maria Riep (Universiteit Leiden). Poster-presentaties voor het symposium zijn welkom.

Stage & onderzoekreis

De tentoonstelling in de Hermitage biedt bovendien aan Leidse studenten van archeologie en area studies de kans om dit voorjaar een stageonderzoek te doen in de collectie van de Hermitage Amsterdam en St. Petersburg. In dat kader is er tevens de mogelijkheid om gebieden langs de Zijderoute met deskundige begeleiding te bezoeken (met name Kazachstan en Kirgizië). Daarbij zullen aan de hand van specifieke onderzoeksvragen aspecten worden bestudeerd van de Zijderoute door de eeuwen heen (tot aan de dag van vandaag).
De studenten dienen regelmatig verslag te doen van hun onderzoekreis door middel van web- en videoblogs. Deze verslagen zullen op de tentoonstelling en online worden getoond. De benodigde filmapparatuur wordt verzorgd door de Hermitage, en de reistickets worden gesponsord door KLM.

Aanmelding voor stage en onderzoekreis:

Aanmelden voor de stage kan via een speciaal aanmeldformulier tot 31 januari 2014. Ditaanmeldformulier en op Blackboard bij Stage 1 & 2 (2013-2014), Stages: Nabije Oosten & Mediterrane Gebied. 
Zend dit formulier als bijlage bij een e-mail aan Jip Heijmerink. Na ontvangst van je aanmelding, krijg je zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging.
Voor verdere informatie kan men in contact treden met Joanita Vroom (Archeologie) ofMaria Riep (area studies)
Laatst Gewijzigd: 21-01-2014

No comments: